Nie daj się nabrać na spalarnię!

   czyli najważniejsze argumenty dlaczego to absurdalny pomysł   

W EUROPIE ODCHODZI SIĘ OD SPALARNI

Już w preambule (pkt. 2) Dyrektywy UE 2018/850 wskazuje się, że stosując hierarchię postępowania z odpadami nie należy zastępować składowania odpadów ich spalaniem: państwa członkowskie powinny (…) w większym stopniu przejść na zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia i recykling oraz zapobiega[nie] zastępowaniu składowania odpadów ich spalaniem

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Taksonomii), stwierdza się jednoznacznie, że spalarnie odpadów wyrządzają poważne szkody środowiskowe i nie wpisują się w Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym (art. 17).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. 2020/2077(INI) w sprawie nowego planu działania dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym mówi wyraźnie o ograniczaniu spalania odpadów i nie zwiększaniu wydajności spalarni (art. 104).

Postanowienia unijnego planu Fit for 55 zakładają, że już od 2028 r. spalarnie zostaną włączone do systemu EU ETS, a więc objęte opłatami za emisje CO2. Stawka ETS to już ok. 100 EUR za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla, a spalarnie emitują 2,5-2,9 rzeczywistych ton CO2 z każdej tony spalanych odpadów. W kwietniu 2020 r. było to zaledwie 18 EUR, a więc podwyżka wynosi aż 550% w ciągu zaledwie 3 lat. Przez spalarnie odpadów czeka nas gigantyczny WZROST kosztów opłat za śmieci.

Weź udział w referendum!

Zadbaj o swoją przyszłość! Zadbaj o przyszłość naszych dzieci!

Ta strona używa plików cookies (ciasteczka).
Jak używamy Ciasteczek
Ciasteczka
OK